Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2020.254 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2020.254 Προμήθεια θραυστού υλικού οδοστρωσίας 3Α ΠΕ Τρικάλων

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 09 Δεκεμβρίου 2020
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 74.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα