Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2020.256 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2020.256 Επέκταση Κυψέλης 4 ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 10:30 Προϋπολογισμός: 216.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα