Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2020.271 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2020.271 Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων σε παραποτάμιες θέσεις του ΕΝΝΙΠΕΑ ποταμού περιοχής Φαρσάλων.

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 100.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα