Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2020.272 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2020.272 Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Μαγνησίας απο τη θεομηνία 4 & 5/4/2020 (Ασφαλτικά περιοχής Δ.Βόλου) Α.Α. συστήματος : 94126

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα