Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2020.282 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2020.282 Επιλογή εξωτερικού τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 15:00 Προϋπολογισμός: 71.500,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα