Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2020.283 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2020.283 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΎ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΉΣ ΡΎΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΒΌΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΜΈΤΡΗΣΗΣ»

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 148.800,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα