Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.4 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.4 Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης από θεομηνία στην Τ.Κ. Κρανιάς Δ.Ε. κάτω Ολύμπου Δήμου Τεμπών

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 10:30 Προϋπολογισμός: 385.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα