Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.14 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.14 Αποκατάσταση επαρχιακής οδού 8 ΣΤΟΜΙΟΥ-ΟΜΟΛΙΟΥ από θεομηνία.

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 09:30 Προϋπολογισμός: 1.050.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα