Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.15 Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.15 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 23:59 Προϋπολογισμός: 195.500,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα