Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.27 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.27 Αποκατάσταση Ζημιών στη Γέφυρα Παλαιοκάστρου με Α/Α Συστήματος 117728

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα