Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.35 Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2021.35 "Συμπληρωματικές μελέτες βελτίωσης επαρχιακής οδού 1  - Σύνδεση με αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)"

Τεχνικά Έργα - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 09 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 15:00 Προϋπολογισμός: 350.733,36 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα