Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.38 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.38 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «αποκατάσταση - καθαρισμός - διαμόρφωση και κατασκευή  σε ρέματα των Τ.Κ. Πουρναρίου - Συκουρίου & Καλοχωρίου », υποέργο 1 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ Τ.Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ – ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»,

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021 12:00 Προϋπολογισμός: 1.900.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα