Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.40 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.40 Αποκατάσταση της Επαρχιακής Οδού 4 (Δήμητρα - Ανατολή) από θεομηνία με Α\Α Συστήματος 128708

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 09:30 Προϋπολογισμός: 460.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα