Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.41 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.41 Αποκατάσταση οδού Ανατολής - Μεγαλόβρυσου από θεομηνία με Α/Α Συστήματος 136698

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 415.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα