Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.43 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.43 Αποκατάσταση τεχνικών στην Επαρχιακή Οδό 4 στο τμημα (Σπηλιά - Ανατολή) από θεομηνία με Α/Α Συστήματος 136699

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 09:30 Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα