Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.45 Διάφορα - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.45 Ανάδειξη αναδόχου προμήθειας γάλακτος για τους 120 δικαιούχους υπαλλήλους των υπηρεσιών των ΠΕΜΣ.

Διάφορα - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021 12:00 Προϋπολογισμός: 28.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα