Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.46 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

2021.46 Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικών-χαρτικών και αναλώσιμων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για το έτος 2021

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Συνοπτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 05 Μαρτίου 2021 11:00 Προϋπολογισμός: 73.995,14 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα