Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.48 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.48 Συντήρηση-αντικατάσταση-τοποθέτηση Νέων Σ.Α.Ο. στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕΜΣ έτους 2021.
Α.Α. Συστήματος 142701

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα