Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.282 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.282 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & οργάνωσης γραφείου, φωτοαντιγραφικού – μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών & φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων διάρκειας ενός έτους

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 12:00 Προϋπολογισμός: 128.627,22 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα