Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.284 Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.284 Πρόσκληση του άρθρου 120 του N.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του N.4782/21, για συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του N.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για την εκτέλεση του υποέργου 6.6 με  τίτλο «Αποκατάσταση προσβάσεων που καταστράφηκαν από τον «Ιανό» σε αγροτεμάχια αναδασμού T.K. Αγίων Θεοδώρων», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ + 7.200,00 € (ΦΠΑ 24%) = 37.200,00 €

Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 37.200,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα