Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.286 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2021.286 Ανοικτός Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων, πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης & βενζίνης αμόλυβδης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - Περιφέρειας Θεσσαλίας (Παράταση ημ/νίας λήξης υποβολής προσφορών Δευτέρα 10/01/2022 και ώρα 23:59) .

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 23:59 Προϋπολογισμός: 264.166,62 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα