Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.287 Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.287 Πρόσκληση του άρθ. 120 του Ν.4412/16 για απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας», σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16
Προεκτιμώμενη αμοιβή: 25.584,25€ (20.632,46€ αμοιβές και 4.951,79€ ΦΠΑ 24%)
Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 15:00 Προϋπολογισμός: 25.584,25 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα