Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.1 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.1 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & οργάνωσης γραφείου,φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών & φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων διάρκειας ενός έτους

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 07 Ιανουαρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 12:00 Προϋπολογισμός: 126.858,98 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα