Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.61 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2022.61 Φύλαξη κτιρίων της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας (α/α 03/2022 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 159072)

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Απριλίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 15:00 Προϋπολογισμός: 266.600,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα