Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.71 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.71 Καθαριότητα κτιρίων της Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας (α/α 05/2022 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 159683)

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 06 Μαΐου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 15:00 Προϋπολογισμός: 229.400,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα