Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.72 Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.72 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Κτηνιάτρων με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υλοποίηση του Προγράμματος "Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και αιγοπροβάτων".

Πρόσληψη Προσωπικού - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 10 Μαΐου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 23:59 Προϋπολογισμός: 18.180,20 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα