Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.73 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.73 Αποκατάσταση Βλαβών - Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λάρισας Έτους 2021-2022
 
Α/Α ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ:188149

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 11 Μαΐου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 06 Ιουνίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα