Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.77 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.77 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς που αφορά: Για την προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους των υπηρεσιών των ΠΕΜΣ.

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 13 Μαΐου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 17 Μαΐου 2022 15:00 Προϋπολογισμός: 33.900,00 € (με ΦΠΑ) Ορθή Επανάληψη της 2022.75

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα