Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.83 Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.83 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3.1 «Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)»

Κωδικός Πρόσκλησης: Π87-1
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5745
Έκδοση: 1/0

Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 15:59 Προϋπολογισμός: 13.800.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα