Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.117 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.117 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Π. Ε. Μαγνησίας και Σποράδων διάρκειας ενός έτους.

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 12:00 Προϋπολογισμός: 38.793,71 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα