Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.139 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2022.139 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας  Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Τρικάλων για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024  2024-2025

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 03 Οκτωβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 10.600.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα