Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.158 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.158 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Μ.Σ. προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :192236)

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 1.425.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα