Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.199 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2022.199 Αποκαταστάσεις Κατακλυζόμενων Ραμπών ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Μετέπειτα Θεομηνίας

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 750.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα