Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.210 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.210 Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 25.420,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα