Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2022.211 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2022.211 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας εξοπλισμού για την αίθουσα εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 12.400,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα