Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.20 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.20 Αποκαταστάσεις και Καθαρισμός Ρεμάτων ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ μετά τη Θεομηνία της 11ης Οκτωβρίου 2021

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 1.114.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα