Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.52 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.52 Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Πίνακα στο ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 125.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα