Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.68 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.68 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ  προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου - Βασικού Μελετητή για την υπηρεσία με τίτλο:"ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ".(α/α ΕΣΗΔΗΣ: 196020).

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 07 Απριλίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 51.002,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα