Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.121 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.121 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για την έδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας και την ΠΕ Λάρισας

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 29 Μαΐου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 06 Ιουνίου 2023 09:00 Προϋπολογισμός: 20.700,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα