Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.122 Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.122 «Καθαρισμός τάφρων και ανακατασκευή τεχνικού στην περιοχή του ποταμού Ενιπέα, Δήμου Παλαμά Π.Ε. Καρδίτσας». Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 200546

Τεχνικά Έργα - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τρίτη 30 Μαΐου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 14:30 Προϋπολογισμός: 750.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα