Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.216 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.216 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2022 - 2023 - 2024»
ΥΠΟΕΡΓΟ : 6  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2023 - 2024»
Κ.Α. 2022ΝΠ41700043 ( κωδικός ΟΠΣ 5183871) της ΣΑΝΠ 417

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 12:00 Προϋπολογισμός: 135.600,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα