Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.219 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

2023.219 «Συντήρηση-Λειτουργία Σηράγγων Οδικού Δικτύου ΠΕ Τρικάλων 2022-23» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 208184)

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Τακτικός Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 127.800,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα