Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / Εξαίρεση από περιβαλλοντική αδειοδότηση

Εξαίρεση από περιβαλλοντική αδειοδότηση

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
Εξαίρεση από περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: "΅Επείγουσες εργασίες άρσης φερτών υλών από τους ποταμούς Αχελώο και Κουμπουργιανίτικο για την αποφυγή κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα και λοιπές κατασκευές ασφαλείας υφιστάμενων ημιτελών κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου - Εφαρμογή σχεδίου παρακολούθησης της ασφάλειας των ημιτελών έργων φράγματος Συκιάς και σχεδίου εντοπισμού και ενημέρωσης κινδύνου από πιθανή καταστροφή των προφραγμάτων Συκιάς", στους Δήμους Αργιθέας και Μουζακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καρδίτσας στο τηλέφωνο 24413 50115 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα