Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / Μ.Π.Ε. Φωτοβολταϊκού Σταθμού θέσεις ¨Μικρό Βουνό 1¨ & ¨Μικρό βουνό 4¨Δ. Κιλελέρ

Μ.Π.Ε. Φωτοβολταϊκού Σταθμού θέσεις ¨Μικρό Βουνό 1¨ & ¨Μικρό βουνό 4¨Δ. Κιλελέρ

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία «Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 34,927 MW στις θέσεις ¨Μικρό Βουνό 1¨ & ¨Μικρό βουνό 4¨» της Τ.Κ. Μικρού Βουνού, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δ. Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Επιπρόσθετα ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ : 2010392120 .

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα