Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ κτηνοτροφικής μονάδας ‘ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΝΑΣΕΛΟΣ Α.Ε.’, Δ. Φαρσάλων ΠΕ Λάρισας

ΜΠΕ κτηνοτροφικής μονάδας ‘ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΝΑΣΕΛΟΣ Α.Ε.’, Δ. Φαρσάλων ΠΕ Λάρισας

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 320 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, της ‘ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΝΑΣΕΛΟΣ Α.Ε.’, που βρίσκεται στη θέση ‘Τραγάνες’, στην Δ.Κ. Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413-506260 ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.
Επιπρόσθετα ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα