Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΣΔΕΑ Λατομεία Τυρνάβου Α.Ε. Δ Τυρνάβου

ΜΠΕ ΣΔΕΑ Λατομεία Τυρνάβου Α.Ε. Δ Τυρνάβου

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020
Μελέτης Περιβάλλοντος για την ανανέωση και τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών (μαρμαρόσκονης –μαρμαροψηφίδας) και συνοδών έργων, με προσθήκη μονάδας ΑΕΚΚ, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Λαγκάδι», Δήμου Τυρνάβου, Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση του ανωτέρω φακέλου να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 506260  ή εναλλακτικά με το Γραφείο της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο τηλέφωνο 2413- 506220.

Επιπρόσθετα ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2011398829.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα