Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός Δ. Τυρνάβου

ΜΠΕ Φωτοβολταϊκός σταθμός Δ. Τυρνάβου

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 70 MW στη θέση «ΛΥΚΟΦΩΛΙΑ» και υποσταθμού ανύψωσης μέσης/υψηλής τάσης στη θέση «ΛΟΤΟΜΟΙ» του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παρακαλούνται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση ο πλήρης φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2012426629

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα