Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΦΒ σταθμός στις θέσεις «ΣΠΑΡΤΙΑΣ Ι», «ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΙΙ», «ΚΑΚΚΑΒΟΣ Ι» και «ΚΑΚΚΑΒΟΣ ΙΙ» του Δήμου Βόλου κ του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

ΜΠΕ ΦΒ σταθμός στις θέσεις «ΣΠΑΡΤΙΑΣ Ι», «ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΙΙ», «ΚΑΚΚΑΒΟΣ Ι» και «ΚΑΚΚΑΒΟΣ ΙΙ» του Δήμου Βόλου κ του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Τετάρτη 04 Μαΐου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 119,2187ΜWp στις θέσεις «ΣΠΑΡΤΙΑΣ Ι», «ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΙΙ», «ΚΑΚΚΑΒΟΣ Ι» και «ΚΑΚΚΑΒΟΣ ΙΙ» της Δ.Ε. Αισωνίας και Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου και της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας και του υποσταθμού ανύψωσης τάσης Υ/Σ 33/150kV στη θέση «ΑΝΗΛΙΟ» στη Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συνοδών έργων οδοποιίας πρόσβασης.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2107574424

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα