Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΦΒ θέσεις Κουκουρέλια – Αγορές και Ρουβνιές, Δ.Φαρσάλων

ΜΠΕ ΦΒ θέσεις Κουκουρέλια – Αγορές και Ρουβνιές, Δ.Φαρσάλων

Δευτέρα 09 Μαΐου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκών Σταθμών ισχύος 43MW», στις θέσεις “Κουκουρέλια – Αγορές” και “Ρουβνιές”, Τ.Κ. Σκοτούσσης, της Δ.Ε. Πολυδάμαντα, του Δήμου Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2203743923

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα