Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΣΜΠΕ του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

ΣΜΠΕ του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027.

Η εν λόγω ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένη στη διαδικτυακή διεύθυνση https://ymeperaa.gr/images/diavouleusi_perivallon_2021-2027/SMPE_Perivallon_2021-2027.pdf

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα